Meer weten? Bel Ruth Gruber 06 22 475 285     

Voortgezet onderwijs Basisonderwijs MBO onderwijs

Basisonderwijs

Voor een goede start op de middelbare school is het belangrijk dat een kind de basisvaardigheden goed onder de knie heeft. Voor extra oefenen in taal, begrijpend lezen en/of rekenen.

Voortgezet onderwijs

Goed leren plannen, leren hoe je moet leren, geconcentreerd werken. Voor betere prestaties, achterstanden wegwerken of heb je tijdelijk) extra ondersteuning nodig bij een bepaald vak.

MBO

Voor een stok achter de deur om je studievaardigheden te bewaken. Structuur en discipline, zodat er tijd overblijft voor een leuk studentenleven. Of alleen de rekentraining op niveau 3F?

Examentraining online

Examen voor Jou geeft een heldere uitleg op video voor alle vragen uit de afgelopen eindexamens voor vmbo, havo en vwo Voor de vakken Economie, Management & Organisatie, Wiskunde, Geschiedenis (havo/vwo), Biologie (vmbo) en binnen kort ook Natuurkunde en Aardrijkskunde.

 Studiebegeleiding op alle niveaus!